2

BASES DE
PARTICIPACIÓ


A partir d’aquesta data les obres nomès es publicarán a la web.

Caldrà, a través dels recursos gràfics, elaborar un cartell de tècnica lliure, que exemplifiqui i reflexioni sobre la temàtica i les polèmiques que envolten la crisi humanitària dels refugiats.

Cada autor tindrà la llibertat creativa que cregui oportuna, sempre i quan es respectin els drets humans. No s’acceptarà cap treball que sigui susceptible d’interpretacions racistes, xenòfobes o contra la dignitat de les persones refugiades.

Totes les il·lustracions i treballs rebuts se cediran desinteressadament i quedaran en l’arxiu de Disseny=Igualada per ser publicades i difoses per l’entitat, sempre reconeixent l’autor i en favor a la iniciativa solidària.

L’obra presentada haurà de ser en format digital, mida Din A4 cm (sentit vertical) amb 3 mm de sang i a 300 dpi en quadricromia. El format de l’arxiu pot ser JPG, TIFF o PDF i tan sols s’acceptarà una obra única i original.

Juntament amb l’arxiu original s’haurà d’enviar una còpia de baixa resolució en format JPG, JPG WEB o PNG per la difusió “online” o PDF i tan sols s’acceptarà una obra única i original.

Juntament amb l’obra caldrà adjuntar:

– Nom o pseudònim del autor:
– Títol o naming del treball:
– Dades de contacte: adreça, teléfon, correu electrònic, pàgina web,facebook. Instagram)

Com més obres rebem millor, així que moltes gràcies a tots els participants i per la difusió que estem tenint!
Seguim recopilant obres en benefici dels refugiats i refugiades.
Comparteix, crea i envia la teva proposta!