www.martaviscarro.com
martaviscarro@gmail.com
626 833 699
Avinguda de Barcelona 11

 
Jugar amb l’espai, transformar-lo, modelar-lo.
Espais interiors que surten a l’exterior i espais exteriors que entren a l’interior.
Disposar-hi elements que s’hi integrin segons els nostres capricis o les nostres necessitats, facilitant la relació amb el nostre entorn.
Una professió o una passió. O potser tot a l’hora.