Què és d=i?

L’associació

disseny = igualada va néixer l’any 2011, com una associació de professionals per potenciar i promoure el disseny i la innovació, apostant pel disseny com a element de posicionament diferencial en l’àmbit social i econòmic.

Ideari
disseny = igualada vol ser la casa comuna del disseny de la ciutat i l’Anoia amb vocació d’obrir-se a la Catalunya Central i a tot el país. Vol acollir a totes aquelles persones que comparteixen els seus valors i entenen el disseny de la mateixa manera.
A disseny = igualada entenem el disseny com un procés, amb una metodologia, destinat a resoldre problemes i a canviar situacions existents per altres de preferides (H. Simon).
El disseny té com a centre a la persona, usuària i protagonista de l’entorn físic, psicològic i cultural.
En el procés es tenen en compte tots els aspectes involucrats en el cicle de vida del producte, des de la creació fins al post-ús: necessitat, utilitat, estètica, cost, factibilitat, rendibilitat i sostenibilitat.

Valors del disseny
El disseny ha de treballar per la diversitat: ha de contemplar a tots els col·lectius amb esperit integrador i respectuós amb els seus valors i exigències. Disseny per a tothom.
El dissenyador/a és un agent actiu d’influència en el medi ambient i, per tant, suposa i exigeix un compromís cívic. Atén les conseqüències del disseny, des de l’encàrrec fins al post-consum.
Els valors estètics són part important de la cultura i de la realització personal i són el resultat d’una anàlisi, dels condicionants d’unes funcions, de les exigències d’uns materials o d’unes necessitats culturals que es resolen amb coherència, simplicitat i elegància. S’entén l’estètica com un resultat, no com una solució preconcebuda d’un estil, moda o ”tendència” (Le Corbusier).
Atès que es concep el disseny com un mètode, més que com una disciplina, té cabuda en l’associació qualsevol professional que treballi per a ‘canviar situacions existents per altres de preferides’, sense diferenciació d’especialitats o àmbits de treball.
Defensem el disseny com un valor cultural i social en la mesura que contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones. I defensem el disseny com a factor econòmic en la mesura que aporta innovació i creació de valor.

Govern

Assemblea General
És l’òrgan sobirà de l’associació i està formada per totes les persones associades que hi poden intervenir, proposar, votar i decidir lliurement.

Junta Directiva
La Junta Directiva és escollida, cada quatre anys, per l’Assemblea General, mitjançant un procés electoral escrupolosament democràtic.
La Junta actual té dintre dels seus objectius ampliar els vincles amb les institucions i associacions tant professionals com culturals de la zona d’influència amb el fi de poder incrementar el nombre, envergadura i ressò de les activitats que es duguin a terme.

Vol també estimular la creació de grups de treball per vehicular millor els interessos de les diferents especialitats i sensibilitats dels associats. Sense oblidar el vessant cultural i artístic, consubstancial del disseny, en totes les activitats.
Així mateix busca oportunitats i avantatges per als socis i crea situacions de trobada i relació per reforçar els vincles i xarxes de treball.

Grups de treball
Els Grups de Treball estan formats per associats que hi volen participar voluntàriament. En l’actualitat hi ha cinc: Gràfica Activa, Fons Gràfic, IDEA, Disseny d’Interiors i REFEM. L’associació està oberta a qualsevol iniciativa dels socis per la creació de nous grups i àmbits de treball.
Cada Grup de Treball enllaça amb la Junta Directiva a través de les vocalies que escull i té autonomia en la programació, gestió i finançament de les seves activitats.

Coordinació
És un càrrec tècnic que s’integra a la Junta Directiva, amb veu però sense dret de vot. Les seves funcions més rellevants són: estar atent a les necessitats i demandes de les persones associades i incorporar-ne de noves. Procurar la bona informació d’aquestes, potenciar els vincles entre elles i crear xarxes de treball col·laboratives. Assistir a la Presidència, als Grups de Treball, a la Junta Directiva i a l’Assemblea General. Procurar el finançament de l’associació i desenvolupar l’espai web.

Consell
Acull a persones valuoses per les seves aportacions, contactes, coneixements i suggeriments.


Consulta aquí els nostres ESTATUTS

Junta directiva

Xavier Vives, president: presidencia@dissenyigualada.com
Marta Viscarro, vicepresidenta
Xavi Méndez, secretari
Jaume Enrich, tresorer
Carmina Orgué, vocal d’IGD – Interiors
Josep Maria Cuadras, vocal de Fons Gràfic
Josep Maria Rosich, vocal de Fons Gràfic
Nil Morist, vocal de Gràfica Activa
Xavier Mula, vocal de Gràfica Activa

Coordinació

Florenci Guntín: coordinacio@dissenyigualada.com

Juntes anteriors

Setembre 2017 – Setembre 2018

Xavier Vives, President
Pep Valls, Vicepresident
Jaume Enrich, Secretari
Lluís Jubert, Tresorer
Xavier Méndez, vocal
Jordi Carner, vocal
Carmina Orgué, vocal


Desembre 2014 – Setembre 2017

Lluís Jubert, President
Pep Valls, Tresorer
Jaume Enrich, Secretari
Xavier Vives, vocal
Xavier Méndez, vocal
Jordi Carner, vocal
Carmina Orgué, vocal
David Reina, vocal

Desembre 2011 – Desembre 2014

Lluís Jubert Guilera, president
Jaume Enrich Gumà, secretari
Pep Valls Olivan, tresorer