BASES

GRAFISME PER LA LLIBERTATCaldrà, a través dels recursos gràfics, elaborar una imatge de tècnica lliure, que exemplifiqui i reflexioni sobre la temàtica i les polèmiques que envolten la situació política actual i la manca de llibertat d’expressió.

Cada autor tindrà la llibertat creativa que cregui oportuna, sempre i quan es respectin els drets humans. No s’acceptarà cap treball que sigui susceptible d’interpretacions racistes, xenòfobes o contra la dignitat de les persones afectades.

Totes les il·lustracions i treballs rebuts se cediran desinteressadament i quedaran en l’arxiu de Disseny=Igualada per ser publicades i difoses per l’entitat, sempre reconeixent l’autor i en favor a la iniciativa solidària.

Totes les obres seran publicades a la galeria online del projecte, i també seran difoses oportunament, a través dels mitjans de comunicació col·laboradors.

L’obra presentada haurà de ser en format digital, format 1000×1000 píxels a 300 dpi i en mode de color RGB.
El format de l’arxiu pot ser JPG o PNG i tan sols s’acceptarà una obra única i original.

S’ha de enviar al correu: lagrafica.activa@gmail.com

Al correu, juntament amb l’arxiu original s’haurà d’adjuntar:

– Nom o pseudònim de l’autor.

– Títol o naming del treball.

– Dades de contacte: adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web,facebook. Instagram).

Moltes gràcies a tots els participants!

Comparteix, crea i envia la teva proposta!