El treball cooperatiu i col·laboratiu com a eina de futur