El valor més important del disseny=igualada són les persones.

23