Eleccions a la Junta Directiva: 28 de setembre

La presidència de disseny=igualada ha convocat eleccions a Junta Directiva per al període 2018-2022. La votació tindrà lloc en el transcurs de l’Assemblea General d’associats del divendres 28 de setembre de 2018. El calendari electoral és el següent:

Divendres 21 de setembre: nova data límit per presentar candidatures.

Els associats a d=i que s’ho proposin, podran constituir una candidatura formada per un mínim de cinc persones que accediran als càrrecs de presidència, secretaria, tresoreria i dues vocalies (article 14/1 dels estatuts). Tots els integrants de la candidatura hauran de ser socis de d=i amb una antiguitat mínima d’un any i presentar l’aval d’almenys cinc socis, que podran ser integrants de la mateixa candidatura (article 14/2 dels estatuts).

Hem ampliat la data de presentació de candidatures fins a les 24 hores del divendres 21 de setembre de 2018. La inscripció es farà per e-mail a l’adreça: info@dissenyigualada.com

Podeu comptar amb tot el suport informatiu, tècnic i normatiu (exemplar dels estatuts) a través de l’adreça: coordinacio@dissenyigualada.com

Dilluns 24 de setembre: difusió i programes

Via newsletter, web i xarxes socials, es difondran les candidatures presentades i el seu programa d’actuació.

Divendres 28 de setembre: debat, votació i dinar d’associats.

El debat de programes i votacions tindran lloc el matí i migdia del divendres 28 de setembre de 2018. Quinze dies abans rebreu un e-mail personal amb la convocatòria formal d’assemblea general a on hi constarà l’hora, lloc i ordre del dia.

Al migdia tindrà lloc el dinar anual d’associats a un restaurant proper.

Reserva la data a la teva agenda: divendres 28 de setembre.

Una jornada important per al futur del disseny a Igualada, l’Anoia i Catalunya central.